Miškų sertifikavimas

Spausdinti -
FSC logo
FSC logo

Miškų valdymo taryba (FSC, angl.Forest Stevarship Council) - tai tarptautinė, nepelno siekianti, nepriklausoma, nevyriausybinė organizacija. Šiandien FSC turi daugiau nei 460 narių 60-yje pasaulio šalių. Nariai skirstomi į tris grupes: socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę. Taip išlaikoma jėgų pusiausvyra, kad nėvienos grupės interesai nebūtų iškelti aukščiau kitų. Šiuo metu FSC yra viena iš populiariausių miško sertifikavimo programų. Nors ši sertifikavimo sistema nėra ekologinė, tačiau ją pripažįsta įtakingiausios pasaulio aplikosauginės organizacijos tokios kaip Pasaulio gamtos fondas (WWF) ar Greenpeace.

Miškų valdymo taryba neatlieka sertifikavimo darbų, tai daro jos akredituotos organizacijos visame pasaulyje. Jos turi teisę suteikti FSC sertifikatus ir leisti naudoti FSC prekės ženklą. Tokių akredituotų organizacijų veikla yra stebima ir kas kažkiek laiko jos privalo būti tikrinamos.

Pagrindinė Miškų Valdymo Tarybos veikla - miškų tvarkimo FSC Principų ir Kriterijų kūrimas ir tobulinimas. Remiantis šiais kriterijais rašomi nacionaliniai ir regioniniai FSC miškų tvarkymo standartai. Jie naudojami sertifikuojant miško valdytojus.


FSC prekės ženklas ant gaminio garantuoja, kad jis yra pagamintas iš medienos kuri nukirsta tinkamai (pagal FSC standartą) tvarkomame miške. Tokios garantijos yra užtikrinamos tik sertifikuojant visas gaminio gamybos grandis, pradedant miškų valdytojais ir baigiant medienos perdirbimo įmonėmis. Jei bent viena gamybos grandyje esanti įmonė yra nesertifikuota gaminys negali būti žymimas FSC ženklu.

Sertifikuotą medieną perdirbančioms, medienos gaminius arba medžių sėklas, sėjinukus ir pan. realizuojančioms įmonėms atliekamas Kilmės patvirtinimo sertifikavimas (ang. Chain-of-Custody (CoC) Certification). Sertifikatas suteikiamas užtikrinus, kad įmonės veiklos procese sertifikuota mediena nebus maišoma su neteisėtai nukirsta mediena.

Sertifikavimą atlieka komanda, sudaryta iš įvairių sričių specialistų. Jie įvertina visus miško tvarkymo ar gamybos aspektus, nurodo pastebėtus neatitikimus ir trūkumus. Sertifikuotojai taip pat nurodo keistinus naudojimo, tvarkymo ar gamybos organizavimo būdus. Įvertinimą koordinuoja sertifikavimo organizacija. Ji privalo atsižvelgti į pateiktus įvertinimo rezultatus, konsultuotis su suinteresuotomis grupėmis bei prašyti įvairių nepriklausomų specialistų pareikšti savo nuomonę. Penkis metus galiojantis sertifikatas suteikiamas patvirtinus, kad įmonės ar savininko miškų tvarkymas atitinka FSC standartus. Sertifikatą turinčias įmones, savininkus bent kartą per metus tikrina dokumentą išdavusios organizacijos atstovai.

Lietuvoje sertifikavimą vykdančių sertifikuotų organizacijų sąrašą galima rasti FSC tinklalapyje.


Parengta pagal Lietuvos gamtos fondo informaciją http://www.glis.lt/